כללי:

 • ברוכים הבאים לאתר GAG.CO.IL 10 (האתר יקרא בתנאי השימוש שלו "האתר" או לחלופין "הנהלת האתר"). הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן  השימוש באתר ושירותיו, לרבות גישה לתכניו ו/או העלאת קבצים, מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש בתקנון זה. חלק מהפעולות והתכנים באתר , בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, עשויים להיות כפופים גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים הללו.
 • תנאי השימוש באתר  מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 • תקנון זה מתייחס לשירותים: העלאת קבצים (תמונות), תגובות באתר וכל שירות אחר המסופק באתר בין אם בחינם או בתשלום. 
 • באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם מופעלים ואינם מועלים על ידי האתר אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לאתר שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין הוא נושא באחריות כלשהיא לתכנים ולמידע המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.
 • המשתמש באתר מצהיר כי הוא אחראי אישית לכל קשר שבינו לבין משתמשים אחרים בשירות. האתר שומר על זכותו, אך אינו חייב, ליישב או לתווך כל מחלוקת בין משתמש לבין משתמשים אחרים. בנוסף, המשתמש מתחייב כי כל פעולה של איסוף מידע מצדו אודות משתמשים אחרים תבוא לאחר השגת הסכמתם מראש של אותם משתמשים.

תנאי שימוש:

 • השימוש בשירותי האתר השונים הוא באחריות המשתמש בלבד ולא יהיו למשתמש באתר טענות כלשהן בגינם, במישרין או בעקיפין.
 • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר, לרבות המודעות, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר ובמודעות כלשהן, באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.
 • התנהגות באתר:
 • אין להעלות לאתר קבצים שאינם חוקיים ו/או פוגעניים ו/או מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות אחרות. בעת העלאת קבצים לאתר חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרת חובה זו. 
 • אין להשתמש באתר ו/או במחשבך ו/או במחשב של אחר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. אין להעביר או לעשות שימוש באתר בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תוכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר ו/או לפגום בשימוש באתר.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם, אך לא רק תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מן האתר.
 • המשתמש באתר  מתחייב לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות, לא להעמיס על האתר ו/או שרתיו ולא להציף את האתר ו/או את מי משרותיו.
 • אין לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
 • אין לבצע פעולות אסורות בתקנון זה על ידי או באמצעות אחר, במעשה, בזדון, ברשלנות, בפזיזות, במחדל או בעצימת עיניים.
 • אין לאסוף כל מידע אודות משתמשים אחרים באתר. 

חסימת פרופיל:הנהלת  האתר רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל שירות, לחסום כל משתמש, למחוק כל תוכן ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת, מבלי שתהא למשתמש כל טענה או תלונה כנגדה בעניין זה. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם, לשדר או להעלות לאתר בכל אמצעי, לרבות פורום, סקר, כתבה במגזין וכיו"ב, תכנים, לרבות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר אשר אינם הולמים את האתר או מנוגדים לעקרונותיו. מבלי להגביל את רשימת המקרים בהם יהיה רשאי האתר  על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להורות על חסימת פרופיל כזה או אחר, תפורט להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של מקרים, אשר גם אם יתרחשו באופן חד פעמי, מצדיקים חסימת פרופיל משתמש בידי הנהלת האתר וסגירת חשבונו לאלתר:
 1. משתמש אשר מילא בטופס הרישום את שמו בצורה חלקית או כוזבת.
   
 2. משתמש אשר לא העלה לדף הפרופיל שלו תמונת פרופיל אמיתית שבה פניו מצולמות.
   
 3. משתמש אשר בעת הרישום התחזה לאדם אחר. 
   
 4. אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי.
   
 5. אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא.
   
 6. אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה, או אם השתמשת באתר או בשירות הניתן בו לצורך פרסום לשון הרע או דבר דיבה, כהגדרתם על פי דין.
   
 7. משתמש המעלה לאתר תוכן ו/או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים האחרים ובמפרסמים באתר, ולרבות שימוש פוגעני באתר כלפי גולשים אחרים. "שימוש פוגעני" בסעיף זה - לרבות הטרדה, איום או התנהגות בלתי נאותה או פגיעה בפרטיות.
   
 8. משתמש העוסק בפרסום או בשכנוע משתמשים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, בהעלאת חומר מסחרי כלשהו, במכירת מוצרים ו/או שירותים, בהעברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל לחברים אחרים באתר, בהפצה ו/או פרסום של אתרים מתחרים ו/או דומים, או בכל דרך אחרת העלולה לגרום לאתר לנזקים.
   
 9. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.
   
 10. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום).
   
 11. אם יש לך חוב כספי לחברה, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו.
   
 12. אם הפרת את תנאי הסכם זה:
  מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), אין בחסימת פרופיל משתמש, כמפורט לעיל, כדי לגרוע מכל זכות של האתר להגיש תביעה כנגד משתמש המפר הוראות אלו, לדרוש לשפותה ו/או לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה או לנקוט נגדו בכל צעד אחר אשר עומד לרשות  האתר על-פי כל דין.

קישורים:

 • ייתכן ובמידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך האתר אינם מתפרסמים על ידי האתר או מטעמו. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. האתר אינו אחראי לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים באתר. אין באפשרות האתר לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. החברה אינה שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינה מפקחת עליהם. לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
   
 • האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
   
 • האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.

נגישות למידע:

 • האתר רשאי להגביל נגישות למידע למי מהגולשים, אם ליחיד ו/או לרבים, ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים באתר, אם לגולש זה או אחר ואם לכלל ציבור הגולשים באתר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות באמצעות חסימת פרופיל משתמש אשר לא תאפשר לגולש גישה למידע שהעלה לאתר, וכן חסימת כתובת IP של משתמש, כך שאותו משתמש לא יוכל לפתוח שום פרופיל שהוא באתר ממחשבו הפרטי.
   
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר יהא רשאי להגביל הנגישות למידע, כמפורט בסעיף זה, גם מן הטעמים מפורטים בסעיף "חסימת פרופיל" לעיל (על כל סעיפי המשנה שלו). בנוסף, הנהלת האתר ו/או עורכיו ו/או מפעיליו רשאים להתנות את גישת הגולש והשימוש הנ"ל ברישום ובמסירת מידע כפי שימצאו לנכון ולדרוש. גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר לא יקנו לגולש כל זכות לחייב את האתר או מפעיליו לספק לו שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות לנ"ל, ולא תהיה לו כל עילת תביעה בגין האמור בסעיף זה.
   
 • האתר  רשאי לשנות מעת לעת את המגבלות, ו/או להוסיף מגבלות חדשות, ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה בשל כך. האתר יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או הפרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהליו.
   
 • האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין אם לבקשת משתמש באתר ובין אם מיוזמתו, למחוק ולהסיר כל חומר באתר לרבות קבצים וחשבונות שיכללו חומר בלתי חוקי העלול להוות עבירה לפי דיני מדינת ישראל כגון חומר בעל תוכן גזעני, חומר שמפר זכויות יוצרים, פורנוגרפיה, חומר בעל אופן מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, חומר שמקשר לקבצים לא חוקיים ו/או וירוסים ו/או נגיפים לרבות קישורים לתוכנות ואתרי שיתוף והורדת קבצים, חומר בעל אופי פרסומי ו/או מסחרי וכד'. האתר או מפעיליו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ללא התרעה מוקדמת, לחסום ולמחוק חשבונות, קבצים, גיבויים ו/או יצירה שהעלה משתמש לאתר.

אבטחת מידע ומדיניות פרטיות:

 • האתר מתחייב בזאת לא להעביר את פרטי המנויים הרשומים לכל גורם צד שלישי, כמו-כן מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש מסחרי בפרטי המשתמשים השמורים במערכת שברשותו. האתר יעשה שימושים חוקיים בלבד בפרטי המשתמשים אשר ברשותו כאמור וזאת כפי המתואר בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981. האתר יהיה רשאי לאפשר לעשות שימוש באחד מפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי המשתמשים על מנת לקשרו לפרטי התקשרות אחרים אשר נמסרו על ידו למערכת (לדוגמא: זיהוי כתובת דוא"ל לפי מספר טלפון). כמו-כן האתר מתחייב לעשות ככל שביכולתיו על מנת לשמור על אבטחת פרטי המשתמש מפני פריצות ו/או תקיפות העלולות לחשוף את פרטי המשתמש הרשומים לשירות, אך הוא אינו ולא יהיה אחראי לכל נזק אשר עלול להגרם מפריצה או תקיפה של מאגרי המידע המאובטחים שברשותה.
   
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשמור את כתובת ה-IP של המשתמשים לצורכי בטיחות.

קניין רוחני:

 • המשתמש באתר מצהיר ומתחייב כי כל זכות קניינית לרבות זכויות יוצרים וכל זכות אחרת בתכנים אשר הוא מעלה לאתר ו/או עושה בהם שימוש ו/או העלאה עם שירותי האתר - שייכים ל וכי כל תוכן שיעלה לאתר, לרבות תכני וידאו, סרטונים, תמונות, אלבומים, מסרים, הודעות וכל חומר אחר המועלה על יד המשתמש לאתר ו/או לשירותים באתר (להלן: "תכנים"), הינם בבעלותו ובאחריותו הבלעדיים.
   
 • כל זכויות היוצרים, הקניין הרוחני באתר וסימני המסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי האתר או מטעמו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של האתר בכתב ומראש.
   
 • סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

אחריות:

 • האתר ו/או הנהלת האתר אינם אחראים לתכנים/ קבצים שמועלים לשרתיו על ידי משתמשי האתר ולא יהיו אחראים לכל מקרה של פגיעה בכל דרך שהיא או להשפעות שעלולות להיות לתכנים אלה על גולשים/ משתמשים אחרים כולם או חלקם, ככל שיגרמו בעקבות חשיפה לקבצים אשר הועלו לאתר על ידי הגולשים. 
   
 • האתר אינו מתחייב כי במסגרת האתר לא יועלו על ידי צדדים שלישיים וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות, לרבות רוגלות ולא יישא באחריות כלשהי בגין נזק שייגרם למי ממשתמשי האתר בגין תוכנות מזיקות שהועלו על ידי צדדים שלישיים.
   
 • האתר אינו אחראי למשך הזמן אשר בו ישלחו או יורדו קבצים מהשרת ולמשתמש בשירות לא יהיו טענות כלפי האתר בנושא זה.
   
 • האתר אינו מבצע גיבויים לקבצים אשר מועלים לאתר וגיבוי כאמור הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש באתר.
   
 • הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים, הרשתות והקבוצות, המוצעים או שיוצעו בו, יוסיפו להיות מוצעים ו/או כי יהיו מוצעים באופן שוטף, וכן כי הפסקת שירות כאמור תיתכן גם ללא מתן הודעה מוקדמת. הגולש מבהיר כי הוא מסיר בזה כל אחריות מהאתר בגין הפסקת שירותים ו/או רשתות ו/או קבוצות ו/או תכנים כאמור.
   
 • הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי ככל שבשל נסיבות כלשהן יחדל האתר מלפעול, בין באופן זמני או קבוע, לא יהיה בכך כדי להטיל על האתר אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים.
   
 • האתר עשוי להכיל מודעות ופרסומות מטעמם של מי המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע (להלן: "המודעות"). המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד. החברה אינה כותבת או מוודאת את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. החברה ו/ואו מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות באתר, האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעמה של החברה לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
   
 • כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. החברה ו/או מי מטעמה אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים, לטובין או למידע שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר.

שיפוי:הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר.

פרסומות:

 • האתר עושה שימוש בתוכנית גוגל אדסנס על מנת להציג את הפרסומות באתר, ואלו הפרטים שעליך להכיר בהקשר זה:
   
 • גוגל, כספק צד-שלישי, משתמשת בקבצי עוגיה על מנת להציג פרסומות באתר.
   
 • השימוש שגוגל עושים בעוגיית DART מאפשר לה להציג פרסומות המבוססות על ביקוריך באתרנו ובאתרי אינטרנט נוספים.
   
 • ביכולתך לבטל את השימוש בעוגיות DART על ידי ביקור במרכז התוכן והפרטיות של הפרסום בגוגל.

סמכות שיפוט וסכסוכים


על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.